Petite Senteur

Parfymerad handspritgelé by Lisa Hoffmann

195 kr 156 kr

Pris inkl moms

Handspritgelé har blivit en standard i mångas handväskor, något man plockar fram när man sitter med tjejgänget på restaurangen eller kafét. Jag ville att kvinnan på etiketten skulle spegla just den där chica personen som är medveten på så många sätt, säger Lisa Hoffmann, AD och illustratör.

Vår parfymerade desinficerande handspritgelé innehåller parfymolja. Smörj in handspritgelén noggrant på hela händerna i 60 sek och låt lufttorka. Använd ej vatten.

Flaskan innehåller 200ml.

Den är framtagen enligt världshälsoorganisationens riktlinjer för att motverka coronavirus EN 14470, svampvirus (fungicidal EN 1650) och är bakteriedödande (bactericidal EN 1276).Innehåll: 70% ethylacohol 5% parfymolja alcohol denat, vatten, glycerin, acrylamide/sodium, acryloyldimethyl taurate, copolymer, isohexadecane. Polysorbate 80.

Varningstext: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras i stängd förpackning i rumstemperatur, ej i direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Var rädd om vår miljö och källsortera flaskan efter användning som plast. Sista förbrukningsdag står på etiketten i botten av flaskan.