Integritetspolicy

Integritetspolicy: Vi på Epistle AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetsskyddspolicy är en del i den generella policy på vilken vi samlar in, lagrar användarens personuppgifter.

Personuppgifter som används i denna policy avser information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum. Vi förbinder vi oss att fullt ut följa aktuella regelverk och normer för att säkerställa integritetsskyddet.

Vi kommer inte att sälja, kostnadsfritt tillhandahålla eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part. Du har rätt att få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter alternativt kräva att de raderas. Vi strävar efter att alla personuppgifter ska vara uppdaterade, korrekta och kompletta. 

Samtycke: Genom att genomföra ett köp och fylla i dina uppgifter, lämnar du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras och används av Epistle AB. Uppgifterna lagras under 7 år från utgången av det räkenskapsår informationen avser. Lagringen av personuppgifter sker i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samt för att uppfyllakraven i bokföringslagen.