Petite Senteur

Parfymerad handspritgelé 100ml

109 kr 109 kr

Pris inkl moms

Parfymerad desinficerande handspritgelé med parfymolja. Smörj in handspritgelén noggrant på hela händerna i 60 sek och låt lufttorka. Använd ej vatten.

Den är framtagen enligt världshälsoorganisationens riktlinjer för att motverka coronavirus EN 14470, svampvirus (fungicidal EN 1650) och är bakteriedödande (bactericidal EN 1276).Innehåll: 70% ethylacohol 5% parfymolja alcohol denat, vatten, glycerin, acrylamide/sodium, acryloyldimethyl taurate, copolymer, isohexadecane. Polysorbate 80.

Varningstext: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras i stängd förpackning i rumstemperatur, ej i direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Var rädd om vår miljö och källsortera flaskan efter användning som plast. Sista förbrukningsdag står på etiketten i botten av flaskan.